28:55

Татарстан радиосы (Радио Татарстана) – 18.25 Казан университетыны Ирнис Р химуллин ит кчелегенд ге татар халык хоры чыгышы Концерт татарского народного хора п/у Ирниса Рахимуллина (КГУ) (02.02.2017) (Sony)

Скачать 18.25 Казан университетыны Ирнис Р химуллин ит кчелегенд ге татар халык хоры чыгышы Концерт татарского народного хора п/у Ирниса Рахимуллина (КГУ) (02.02.2017) (Sony) Татарстан радиосы (Радио Татарстана) Текст песни 18.25 Казан университетыны Ирнис Р химуллин ит кчелегенд ге татар халык хоры чыгышы Концерт татарского народного хора п/у Ирниса Рахимуллина (КГУ) (02.02.2017) (Sony)